För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Hur lång räckvidd har den trådlösa funktionen?

Räckvidden är vid bra förhållanden ca 20-30 meter inomhus. Hinder som väggar och liknande samt störningsskällor som arbetar på liknande frekvenser (främst andra nätverk, mikrovågsugnar, trådlösa telefoner och baby-monitorer) kan försämra räckvidden samt begränsa hastigheten.

Läs gärna våra smarta tips i Bredbandsskolan för att optimera ditt surfande.