Hur ofta uppdateras innehållet i ComBo?

Omkring tusen enskilda titlar finns tillgängliga från start. Varje playtjänst uppdateras löpande månads- eller halvårsvis. I SF Anytimes hyrfilmsutbud tillkommer nya premiärer varje vecka.