Hur ska jag placera routern för att den trådlösa uppkopplingen ska fungera optimalt?

Tänk på att placera din router så centralt som möjligt i bostaden. För att få bästa effekt på ditt trådlösa nätverk bör du dessutom placera routern högt och fritt från hinder. Observera att routern inte ska stå i direkt solljus (exempelvis fönster) eller på golvet.

Avståndet till din router kan vara avgörande för signalstyrka och kvalitet, observera att även material i väggar etc. påverkar signalens styrka och kvalitet. Tjocka väggar, armerad betong och så vidare har en negativ effekt på det trådlösa nätverket.

Utifrån ovanstående faktorer som kraftigt varierar mellan olika bostäder och miljöer så kan Com Hem AB inte lämna hastighetsgarantier på WiFi-nätverk.

Läs gärna våra smarta tips i Bredbandsskolan för att optimera ditt trådlösa surfande.