Hur ska jag placera routern?

Tänk på att placera din router så centralt som möjligt i bostaden. För att få bästa effekt på ditt trådlösa nätverk bör du dessutom placera routern högt och fritt från hinder. Tjocka väggar, armerad betong och så vidare har en negativ effekt på det trådlösa nätverket. Observera att routern inte ska stå i direkt solljus (exempelvis fönster) eller på golvet.

Läs gärna våra smarta tips i Bredbandsskolan för att optimera ditt trådlösa surfande.