Hur stor är min e-postlåda?

Storleken på e-postlådorna är 100 MB.