Kan jag använda mitt Mobila bredband utomlands?

Ja, men det kan bli väldigt dyrt beroende på vart du reser, därför rekommenderar vi dig att inte använda ditt Mobila bredband i utlandet. Kostnaden är mellan 10-120 kr/MB och därför har vi valt att spärra denna funktion per automatik.

Om du ändå vill använda tjänsten utomlands trots den höga kostnaden måste begäran om aktivering ske skriftligen.

I Danmark surfar du i 3's nät till samma kostnad som i Sverige.