För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Kan jag köpa till ännu högre uppströmshastighet?

Till Bredband 500 ingår den högsta uppströmshastigheten på 50 Mbit/s (i FiberLAN 100 Mbit/s).

Till Bredband 50, Bredband 100 och Bredband 250 kan du köpa till högre uppströmshastighet. Du kan välja den högre uppströmshastigheten i samband med att du tecknar nytt abonnemang.

Har du redan något av abonnemangen och vill lägga till högre uppströmshastigheten ber vi dig vänligen kontakta vår Kundservice 90 222.