För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Måste jag ha kryptering på den trådlösa uppkopplingen?

Krypteringen går att stänga av men vi rekommenderar mycket starkt att du använder en kryptering för att minimera säkerhetsrisken. Vanliga krypteringsformer är WEP, WPA och WPA2.

Utrustning från Com Hem levereras alltid med kryptering påslagen.