Stöder modemet WPS?

WPS är en funktion i trådlösa routrar för att underlätta anslutningen av trådlösa enheter.

Samtliga av Com Hems trådlösa modem har stöd för WPS, men funktionen är inaktiverad av säkerhetsskäl. Aktivering av WPS finns beskrivit i ditt modems manual, som du hittar här.

Din utrustning 

Om du är osäker på vilket modem du har kan du logga in på Mina sidor och kontrollera under bredbandssidan. Där hittar du information för just ditt modem. 

Logga in