För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Stödjer Com Hem PPPoE?

Nej, Com Hem stödjer inte anslutning till vår Bredbandstjänst via PPPoE. Vi använder DHCP.