För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Trygg surf - Byta namn på enhet

Om du vill byta namn på en av dina enheter börjar du med att välja den enhet du vill byta namn på.


Klicka på Inställningar.

Ange ett nytt namn och bekräfta genom att trycka Byt namn.

I översikten har enheten nu sitt nya namn.