Trygg surf - Frigöra enhet

Om du vill ta bort Trygg surf på en enhet behöver du frigöra enheten. Det gör du genom att först välja den enhet du vill frigöra.

image-1

Klicka på Frigör licens.

image-2

Bekräfta genom att klicka på Frigör licens.

image-3

Enheten presenteras inte längre i översikten.

image-4