För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Trygg surf - Frigöra enhet

Om du vill ta bort Trygg surf på en enhet behöver du frigöra enheten. Det gör du genom att först välja den enhet du vill frigöra.Klicka på Frigör licens.Bekräfta genom att klicka på Frigör licens.


Enheten presenteras inte längre i översikten.