För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Trygg Surf - Skapa ett användarkonto i Windows 10

Börja med att trycka på Windows-knappen och välja Inställningar.


Välj sedan Konton.


Välj Familj och andra användare.Välj hur användaren skall logga in på datorn. Använd ett befintligt Microsoft-konto eller skapa ett konto lokalt på datorn.
Nu är användarens konto klart. I detta exempel kallade vi det "Barnenskonto".