Vad är en DHCP-server?

DHCP-servern hos Com Hem tilldelar din dator de inställningar som krävs för att ditt bredband ska fungera.

Att använda DHCP-servern är en grundinställning på din dator. Det innebär att serverns inställningar hämtas automatiskt när du startar datorn. Du behöver inte mata in några uppgifter i datorn om till exempel IP-adress, gateway eller subnetmask. Detta sker automatiskt.