Vad är en DHCP-server?

Com Hem´s DHCP-server tilldelar anslutna kunddatorer de inställningar som krävs för att Bredbandstjänsten ska fungera.

Om din dator har ställts in för användning av DHCP-server (vilket är grundinställningen) kommer serverns inställningar automatiskt att hämtas när du startar datorn.

Du behöver inte mata in några uppgifter i datorn om till exempel IP-adress, gateway eller subnetmask. Detta sker automatiskt.