För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Vad är PUK-kod?

PUK står för Personal Unblocking Key och är en kod som används för att låsa upp modemet för det Mobila bredbandet om SIM-kortet har spärrats.

Kontakta Kundservice om du har frågor gällande din PUK-kod.