Vad får jag för hemsideadress?

Webbadressen till din hemsida blir http://web.comhem.se/dittalias, och du väljer själv vilket alias du vill använda när du aktiverar ett av dina fem hemsidekonton.

För att aktivera ett hemsidekonto kontaktar du Kundservice.