Vad får jag för IP-adress?

Får jag en fast IP-adress?

Nej, det finns inga möjligheter att få en fast IP-adress. Systemet bygger på dynamisk IP-tilldelning (DHCP) vilket innebär att du får en tillfällig publik IP-adress.

Får jag en publik IP-adress?

Ja, det får du. Vår DHCP-server delar ut en publik IP-adress.

Hur många IP-adresser får jag?

Kunder med en lägre tjänst än 50 Mbit/s får endast en publik IP-adress. Kunder med 100 Mbit/s och högre får fyra IP-adresser. Läs mer om våra olika hastigheter och abonnemang här.

Får jag en IPv4- eller IPv6-adress?

Com Hem har börjar rulla ut IPv6-adresser till dig som kund. I dagsläget är IPv6 endast tillgängligt på ett fåtal orter och då endast för dig med WiFi Hub C1. IPv6 kommer nu att successivt rullas ut till alla bredbandskunder i resten av landet.

Eftersom inte alla servrar och enheter ute i världen klarar av IPv6 får du både en IPv6- och en IPv4-adress, och det är upp till din enhet att välja vilken av adresserna som fungerar när du vill ansluta till en server.