Vad gör jag om utrustningen till bredbandet gått sönder?

Börja med att kontakta vår tekniska support på telefon 90 222 för att göra en felanmälan.

  • Om du har garanti kvar på utrustningen gör vi ett garantibyte. Beror felet på åverkan debiterar vi avgift för utrustningen.
  • Om garantitiden löpt ut erbjuder vi dig att köpa ny utrustning.

  • Har du en TiVo-lånebox kontaktar du vår tekniska support för byte.