Vad kan jag göra för att få min webmail att fungera fullt ut med Internet Explorer 11?

Om du upplever problem med Internet Explorer 11 och vår webmail följ denna guide för att få sidan webmail.comhem.se att visas i kompabilitetsläge, vilket säkrar en fullgod funktion.