Vanliga missuppfattningar om WiFi

Idag förväntar vi oss ofta att tekniska saker bara ska fungera, men när det kommer till trådlöst surfande via WiFi finns det mycket som du själv kan göra för att antingen förbättra eller till och med försämra upplevelsen. Nedan tar vi upp några av de vanligaste missuppfattningarna kring WiFi som når Com Hems bredbandssupport.

Till att börja med måste vi förstå att WiFi är en teknik för att skicka data mellan trådlösa enheter, till exempel ditt modem och din surfplatta, via radiovågor. Ja, din nya surfplatta använder i grunden samma teknik som din bilradio, men kan göra så mycket mer med den. För att få bästa möjliga prestanda på WiFi måste du förstå att samma faktorer som ger dig dålig mottagning på bilradion ger låga hastigheter eller avbrott på WiFi.

Det spelar ingen roll hur jag placerar mitt modem eftersom det är en trådlös teknik 

Alla som använt en mobiltelefon eller kanske en bordsantenn till teveapparaten i sommarstugan vet att detta påstående är väldigt långt från sanningen. Placering av modemet är A och O för en bra WiFi-anslutning. Lär dig mer om hur du kan optimera ditt trådlösa surfande i vår Bredbandsskola

Högt, fritt och nära är tre ord som är bra att tänka på när du placerar ditt trådlösa modem.

Jag förväntar mig att få samma hastighet trådlöst som via nätverkskabel

Det korta svaret är nej, det kommer du inte få. Ju högre din bredbandshastighet är desto större krav ställs på din utrustning och hur du placerar den. Via nätverkskabel skyddas ditt surfande från störningar, men via WiFi utsätts det för störningar, annan radiotrafik och miljömässiga faktorer som t.ex. väggar eller andra hinder som måste passeras.

Testa din hastighet först med nätverkskabel och sedan via WiFi, skillnaden mellan hastigheterna kallar vi för bredbandsspill. Bredbandsspill beror på att den trådlösa signalen störs innan den når din dator och det kan upplevas som att ditt surfande går långsamt. Att surfa trådlöst ger en stor frihet, men det gäller att förstå teknikens förutsättningar och begränsningar när du sätter dina förväntningar.

När maximal hastighet och stabilitet är viktigt ska du välja nätverkskabel och när du vill ha rörelsefrihet väljer du WiFi.

Jag är ansluten, alltså har jag bra signal och min anslutning ska ge hög hastighet

Att en enhet lyckas ansluta till ett trådlöst nätverk är ingen garanti för en bra anslutning. Även om signalstyrkan är hög, dvs. att anslutningen ser bra ut i datorns WiFi-indikator, kan det finnas många störningar på den valda kanalen som gör att trafiken går väldigt långsamt. En tillfällig åtgärd kan vara att prova en annan kanal, det bästa är att låta den trådlösa routern själv välja en ny kanal. De flesta routers levereras inställda på att automatiskt välja den bästa kanalen, men du kan behöva starta om din router för att den skall göra en ny utvärdering och välja den bästa kanalen för stunden.

Vi rekommenderar att du behåller den automatiska funktionen för kanalval aktiverad då den i de allra flesta fall ger det bästa resultatet i längden.

Det finns inga andra WiFi-nät i närheten, så det finns inga störningar

Även om vi i vår trådlösa enhet inte kan se några andra trådlösa nätverk så innebär inte det att vi har luften för oss själva. Dels kan det finnas dolda nätverk, men det finns många andra störningskällor på de frekvensband som WiFi använder. Dels används dessa band av andra trådlösa tekniker som t.ex. Bluetooth, men det är även vanligt att elektronisk utrustning (däribland mikrovågsugnar) av olika slag genererar störningar på 2,4 och 5 GHz-banden.

Frånvaro av andra trådlösa nätverk är således ingen garanti för en bra WiFi-anslutning.

Det finns inga störningar på 5 GHz-bandet

Än så länge är det i regel färre störningar på 5 GHz-bandet, dels för att signaler på dessa högre frekvenser har kortare räckvidd men även för att det finns färre trådlösa nätverk som använder detta frekvensband. Det innebär inte att 5 GHz-bandet är förskonat från störningar, och i takt med att fler använder det så kommer även mängden störningar att öka.

Testa dig fram mellan 2,4 och 5 GHz-banden och se vilket som fungerar bäst enligt dina önskemål och förutsättningar.

Jag förbättrar min anslutning genom att välja en annan kanal än närliggande nätverk

Hur konstigt det än låter är risken stor att du faktiskt förvärrar situationen genom att välja en annan kanal, och det gäller främst på 2,4 GHz-bandet. De 13 kanalerna på det frekvensbandet är nämligen inte helt separata utan överlappar varandra i viss mån. Faktum är att t.ex. kanal 3 överlappar såväl kanal 1, 2, 4, 5, 6 och 7, och ett nätverk på kanal 3 stör således närliggande nätverk på alla de nyss listade kanalerna. En god huvudregel är därför att endast använda kanalerna 1, 6 och 11 då dessa tre ej överlappar varandra alls och därför ej stör varandra.

Det är till och med så att två närliggande nätverk som använder samma kanal mycket effektivare kan utnyttja den valda kanalen än om de två nätverken ligger på olika men överlappande kanaler. Med andra ord: om två närliggande nätverk båda nyttjar t.ex. kanal 1 kommer detta att fungera märkbart bättre än om det ena nätet använder kanal 1 och det andra kanal 2.

Vår rekommendation är därför att låta routern stå kvar i sitt läge för automatiskt kanalval, då kommer routern att välja den kanal som ger de bästa förutsättningarna. Kanalerna på 5 GHz-bandet är inte överlappande, men även där rekommenderar vi auto-läget.

Jag har dolt mitt nätverk, så det är extra säkert

Även dolda nätverk går att se och att försöka ansluta till, så det är en falsk säkerhet. Den enda säkerhetsåtgärden av betydelse är att använda bästa möjliga autentiserings- och krypteringsmetod. Vår rekommendation är därför att alltid använda WPA2-PSK med AES-kryptering, vilket är förinställt i våra routrar.

Läs gärna våra smarta tips i Bredbandsskolan för att optimera ditt trådlösa surfande.