Varför fungerar det inte att skicka e-post?

Börja med att kontrollera att du är ansluten till internet. Har du konstaterat att din uppkoppling fungerar som den ska men ändå inte får e-posten att fungera bör du kontrollera kontoinställningarna i ditt e-postprogram. Är alla kontoinställningar korrekta men problemet kvarstår är du välkommen att kontakta vår Kundservice