Vilka är adresserna till Com Hem's DNS:er?

Com Hem har ingen fast DNS. Vilken DNS du får styrs av var i landet du bor.