Vilka hastigheter kommer jag kunna få med Bredband 500?

Bredband 500 ger som namnet säger hastigheter upp till 500 Mbit/s om du använder trådad uppkoppling.

Com Hem har vad vi kallar Hastighetsgaranti och anger alltid våra bredbandstjänster med ett internvall. Vår 500 Mbit/s-tjänst ger 300-500 Mbit/s i nedströmshastighet.

Vi höjer också uppströmshastigheten i samband med att vi lanserade Bredband 500 till 50 Mbit/s.