För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Vilka hastigheter kommer jag kunna få med Bredband 500?

Bredband 500 ger som namnet säger hastigheter upp till 500 Mbit/s om du använder trådad uppkoppling.

Com Hem har vad vi kallar Hastighetsgaranti och anger alltid våra bredbandstjänster med ett internvall. Vår 500 Mbit/s-tjänst ger 300-500 Mbit/s i nedströmshastighet.

Vi höjer också uppströmshastigheten i samband med att vi lanserade Bredband 500 till 50 Mbit/s.