För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Webmail

Nu har vår webmail fått ett nytt utseende. Här nedan finns all information du behöver för att kunna använda webmailen på bästa sätt. Vill du lägga till ett e-postkonto eller ändra ditt lösenord gör du det enklast via Mina sidor.

Vill du använda en e-postklient använder du dessa inställningar.

Logga in

För att logga in surfar du in på webmail.comhem.se.
Logga in med din e-postadress och det lösenord som du har fått från Com Hem.


Startsida

När du har loggat in kommer du till startsidan. Där kan du se dina mejl, kontakter och inställningar.


Inkorgen

När du klickar på inkorgen ser du dina mejl. Om det finns några olästa meddelanden ser du en siffra bredvid inkorgen. 

Skapa ett nytt mejl

För att skapa ett nytt mejl trycker du på symbolen med en pappersbit och penna.


Läsa mejl

Du kan läsa dina mejl på två sätt. Antingen markerar du aktuellt mejl och läser det direkt i läsfönstret (hur detta ställs in återkommer vi till) eller så dubbelklickar du på mejlet och läser det i ett separat fönster. 

Besvara mejl

Svara mottagare

Du kan välja att endast besvara avsändaren av ett mejl. När du har markerat ett mejl som du vill besvara klickar du på symbolen med en pil åt vänster. 

Svara alla

Du kan också besvara alla i en mejlkonversation. Detta gör du genom att markera ett mejl och sedan klicka på symbolen med två pilar åt vänster.

Vidarebefordra ett mejl

Om du vill skicka vidare ett mejl till en annan mottagare kan du vidarebefordra det. Detta gör du genom att markera ett mejl och sedan klicka på symbolen med en pil åt höger. 


Markerat mejl - fler val

När du har markerat ett mejl kan du trycka på kugghjulet. Du får du fram ännu fler alternativ. Här kan du välja att markera alla mejl, avmarkera alla mejl, markera ett mejl som oläst, flagga mejl, spara mejl, skapa ett filter eller skriva ut ett mejl.


Skapa en ny mapp

För att skapa en ny mapp klickar du på ”Mina Mappar”. Tryck därefter på symbolen med en mapp och ett plustecken. Du får då upp en ruta där du kan namnge den mapp som du vill skapa. 


Byt utseende på läsfönstret

Vill du byta plats på läsfönstret eller inte ha något läsfönster alls? Då trycker du bara på symbolen med tre spalter för att välja det alternativ som passar dig bäst. 


Kontakter

Skapa en kontakt

För att skapa en kontakt klickar du på symbolen med ett ansikte och ett plustecken och fyller i den information som du vill spara på din nya kontakt. Du kan också lägga in en bild på kontakten, vilket du gör genom att klicka på ”Ändra” och sedan väljer den bild som du vill använda. När du är klar klickar du bara på symbolen med en diskett för att spara. 


Sparad kontakt

När du har sparat en kontakt ser du den under ”Kontakter”.


Inställningar (kugghjulet)

Det går att exportera kontakter och skriva ut detaljer om kontakter. Det gör du under kugghjulet. 

Dubletter av kontakter

Har du flera kontakter med samma e-postadress kan du enkelt hitta och ersätta dessa. Det finns en symbol med två ansikten och ett frågetecken som automatiskt letar upp dubbletter åt dig om du klickar på den.  Du väljer sedan om du vill ta bort eventuella dubbletter. 

Föra över tidigare kontakter och mail

Det går tyvärr inte att föra över sparade kontakter och mail från en adress hos en tidigare leverantör till din nya mailadress.

Inställningar

Under ”Inställningar” kan du ställa in språk, tid och datum.