För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Windows 10 - Kontrollera inställningar

Välj "Inställningar" (kugghjulet)

Välj "Konton"


Välj det konto som ska redigeras


Välj "Ändra synkroniseringsinställningar" för postlåda

Tänk på att antalet prickar i fältet Lösenord inte är samma som antal tecken i lösenordet.


Välj "Avancerade inställningar för postlåda" för att komma till serverinställningar


Kontrollera inställningarna, klicka på "Klart" för att avsluta