För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Windows 10 - Ta bort konto

Välj "Inställningar" (kugghjulet)image-1

Välj "Konton"

image-2

Välj det konto som ska tas bort

image-3

Välj "Ta bort konto"

image-4