För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Windows 10 - Ta bort konto

Välj "Inställningar" (kugghjulet)

Välj "Konton"


Välj det konto som ska tas bort


Välj "Ta bort konto"