Får jag en bekräftelse när jag tecknar eller säger upp mitt abonnemang?

Ja, när du tecknar eller säger upp ditt Digital-tv-, Bredbands- eller Telefoniabonnemang får du en bekräftelse hemskickad.

Bekräftelsen kan skickas via e-post eller brev.