Förtydligande av avtalsvillkor för dig som är befintlig kund hos Com Hem

Frågor och svar

Förändras mitt pris i samband med detta förtydligande?

Nej, det finns inga förändringar av priset kopplat till att avtalstexten förtydligats.

Vad innebär nya förtydliganden av villkoren för mig som kund?

Det innebär inga praktiska förändringar för dig som kund, eftersom vi sedan tidigare jobbat enligt dessa riktlinjer. Nu framgår det även i avtalstexten.

Varför har villkoren förtydligats?

Lagen om elektronisk kommunikation och PTS riktlinjer har förtydligats, vi följer därför deras riktlinjer och uppdaterar våra avtalstexter precis som övriga operatörer i branschen.

Har Com Hem behandlat mina personuppgifter på ett ovarsamt sätt tidigare och därför förtydligar man villkoren nu?

Nej, det är inget skillnad. Vi tydliggör detta i våra avtalstexter.

Kommer det att ske någon förändring i hur Com Hem behandlar mina uppgifter, till exempel utlämning av IP-adress till polisen?

Nej, detta innebär inget förändring, vi följer gällande lagstiftning och riktlinjer för branschen.

Kommer mina abonnemang att förändras i samband med detta förtydligande?

Nej, du betalar enligt var tid gällande prislista.

Från och med när gäller de nya avtalstexterna?

För dig som befintlig kund gäller det från och med 15 april, eller den dagen din bindningstid löper ut.

Mer om förtydligande av villkoren

Behandling av personuppgifter

PTS har krävt att villkoren på ett tydligare sätt informerar om vilka uppgifter som behandlas, vilka ändamålen är och att samtycken (där de behövs) tydligare kopplas till informationen om uppgifter/ändamål. Därtill ska lagringstiden för behandlingen för trafikuppgifter uttryckligen specificeras. Detta gäller samtliga operatörer.

De nya villkoren innehåller en tydligare beskrivning av hur vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter. Förutom en del språkliga justeringar och omstrukturering av information, innebär denna förändring att det tydligare framgår när samtycke lämnas, det vill säga vilken personuppgiftsbehandling som baseras på samtycke.
Avtalspunkterna som har förändras är följande: A.7 och C.1.3, C.1.5-C.16. Klicka här för att ladda ner avtalsvillkoren som PDF.

Självklart får du som kund återta ditt samtycke till den för de berörda behandlingen. Observera att när det gäller punkterna A 7.2 (samtycke för nummerupplysning) och A 7.3 (samtycke för marknadsföringsändamål) kan du återta sitt samtycke utan efterverkningar. När det gäller punkterna C 1.3 och C 1.5 (antivirus, skadlig kod och överbelastning)), kan tjänsten inte längre tillhandahållas och du som kund förblir betalningsskyldig.

För dig med en pågående bindningstid gäller dock, som alltid, att de nya villkoren träder i kraft tidigast vid utgången av din bindningstid.
Slutligen förtydligar vi att särskilda licensvillkor kan komma att gälla för en tillvalstjänst som tillhandahålls av en annan part än Com Hem, exempelvis om du köper en tillvalstjänst som innebär nedladdning av en programvara som inte är Com Hems.