Varför betalar jag en Frakt- och miljöavgift när jag beställer ny utrustning?

Frakt- och miljöavgiften är en utökning av tidigare fraktavgift efter ett riksdagsbeslut gällande kemikalieskatt. Bakgrunden till beslutet är att riksdagen vill gå mot en mer miljö- och hälsovänlig framtid, vilket vi på Com Hem självklart stödjer!

Med Frakt- och miljöavgiften vill vi framförallt reducera tillverkningen och förekomsten av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö och gå mot en mer miljö- och hälsovänlig produktion. Frakt- och miljöavgiften ska även omfatta Com Hems hantering av återkallade och återanvända produkter i syfte att minska vår klimatpåverkan.