Vad händer om jag inte betalat min faktura?

Om du glömt att betala din faktura är det viktigt att du kontaktar vår Kundservice så fort som möjligt.

Om fakturan hinner förfalla skickar vi en påminnelsefaktura. Cirka 18-20 dagar efter förfallodatum lämnar vi över ärendet till vårt inkassoföretag. Om pengarna inte betalats in trots inkasso och stängning avslutas abonnemanget cirka 90 dagar från förfallodatum. Läs mer om kravstegen här.