Kan jag ångra mitt abonnemang?

Om du har slutit avtal med Com Hem på distans, exempelvis via internet eller telefon, har du enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen påbörjas den dag avtalet ingicks, dock tidigast då du fick information om ångerrätten. 

Läs mer om ångerrätt och garanti här.