Kan jag ångra mitt abonnemang?

Om du har slutit avtal med Com Hem på distans, exempelvis via internet eller telefon, har du enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen påbörjas den dag avtalet ingicks, dock tidigast då du fick information om ångerrätten. 
Om utrustningen skadas eller kommer bort på grund av vårdslöshet, är du ersättningsskyldig gentemot Com Hem. Om utrustning inte returneras vid ånger faktureras du ordinarie pris för utrustningen, enligt gällande prislista.

Vid ånger rekommenderar vi att du gör så här:

  1. Skriv ut och fyll i ångerblanketten.
  2. Skicka den ifyllda blanketten i ett rekommenderat brev till:
    Com Hem AB, Kundservice, Box 43, 871 21 Härnösand
  3. Kundservice skickar därefter en returfraktsedel till dig.
  4. Returnera utrustningen i det stötsäkra emballage den levererades i.

Mer information om ångerrätt.