Kan jag teckna abonnemang även om adressen inte är ansluten till ert nät?

Vi kan i dagsläget inte leverera några tjänster till dig eftersom den fastighet du bor i inte är ansluten till Com Hems nät.

Tack för visat intresse och välkommen tillbaka i framtiden!