Kommer fakturan till min nya adress om jag har eftersändning?

Vi skickar dina fakturor till den adress som du har meddelat oss vid tecknandet av abonnemanget. Om du flyttar behöver du meddela oss den nya adressen och det kan du göra endera via Mina sidor eller kontakta Kundservice.

Eftersändning av post beställer du via Adressändring och så länge du har eftersändning av din post vidarebefordras din post till din nya adress. För mer information om eftersändning av post hänvisar vi dig till adressandring.se.