För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Tar ni ut en faktureringsavgift?

Ja, om du betalar via pappersfaktura tillkommer ett tillägg för pappersfaktura i form av en faktureringsavgift på 45 kr. Faktureringsavgiften täcker våra kostnader för fakturautskrift och porto.

Du sparar 540 kr per år om du istället väljer att betala via autogiro eller e-faktura.