Vad är bindnings- och uppsägningstiden för mitt abonnemang?

Bindningstid

Om du tar del av ett erbjudande binds ditt abonnemang över en viss period. Exempel på erbjudanden kan vara rabatterat pris eller lägre kostnad för utrustning.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden varierar beroende på när avtalet tecknades. Om du tecknade abonnemanget innan 1 maj 2014 gäller tre kalendermånaders uppsägningstid, och om det tecknades efter 1 maj 2014 gäller en månads uppsägningstid. 

Personlig service på Mina sidor

Om du loggar in på Mina sidor kan du se vad som gäller för just ditt abonnemang.