Vad är bindnings- och uppsägningstiden för mitt abonnemang?

Om du tar del av ett erbjudande binds ditt abonnemang och pris över en viss period. Exempel på erbjudanden kan vara rabatterat pris eller lägre kostnad för utrustning.

Uppsägningstiden varierar beroende på när avtalet tecknades. Om du tecknade abonnemanget innan 1 maj 2014 gäller tre kalendermånaders uppsägningstid, och om det tecknades efter 1 maj 2014 gäller en månads uppsägningstid. 

Om du loggar in på Mina sidor kan du se bindnings- och uppsägningstid för just ditt abonnemang.