Vad har Com Hem för bank- eller postgironummer?

Bankgiro: 5361-1737
Plusgiro: 4779202-3

OCR-numret hittar du på din faktura.

På Mina sidor hittar du alltid aktuell och historiska fakturor. 

Logga in