Varför får jag pappersfaktura trots att jag har autogiro eller e-faktura?

Vi skapar våra fakturor i början av varje månad. Om du fått en faktura hemskickad trots att du har autogiro eller e-faktura kan det bero på att fakturan skapats innan ditt autogiro eller din e-fakturering registrerades hos oss.

Om du har Telefoniabonnemang hos oss skickar vi alltid en pappersfaktura, men beloppet dras ändå via ditt autogiro eller din e-faktura, det kan du se genom att summan på pappersfakturan står som makulerad.

Varför står det 'Makulerat' på min faktura istället för ett belopp?

Om det står 'Makulerat' istället för ett belopp på din faktura så innebär det att du betalar via autogiro eller e-faktura.