Är det någon kvalitetsskillnad att ringa med Com Hem?

Nej, kvaliteten är lika hög som i andra nät.