För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Är det någon kvalitetsskillnad att ringa med Com Hem?

Nej, kvaliteten är lika hög som i andra nät.