Är det någon skillnad att ringa med er jämfört med en förvalsoperatör?

Det är enklare. Du behöver inte ha två abonnemang, ett grund- och ett förvalsabonnemang.
Hos Com Hem är dessutom alla kostnader samlade på en faktura.