Är det någon skillnad att ringa med er jämfört med en förvalsoperatör?

Det är enklare. Du behöver inte ha två abonnemang, ett grund- och ett förvalsabonnemang.

Ofta har du dessa abonnemang hos olika operatörer vilket gör det svårare att få en klar bild av sina telefonikostnader. Hos Com Hem är alla kostnader samlade på en faktura.

Om du även har Bredband och Digital-tv från Com Hem får du en klar bild över ditt hems kommunikationer på en enda faktura.