Behöver jag en speciell telefon för att ringa med Com Hem?

Nej, du kan använda den telefon du redan har, förutsatt att det är en tonvalstelefon.
Telefonen kopplas till ett modem, istället för till telefonjacket. Allt du behöver finns i ditt startpaket.