För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Försämras samtalskvaliteten om jag använder internet medans jag pratar i telefon?

Nej, samtalet påverkas inte av att du använder ditt bredband samtidigt som du ringer. Telefoni- och Bredbandstjänsten påverkar inte varandra överhuvudtaget.