Fungerar Com Hem Telefoni med larm?

Ja, men du bör alltid undersöka med din larmleverantör när du byter telefonoperatör att det inte uppstår problem för dig.

Vi vill göra dig som har trygghetslarm eller vanliga larm uppmärksam på att dessa ej kommer att fungera vid strömavbrott då modemet kräver ström.

Här kan du läsa Post och Telestyrelsens råd angående trygghetslarm.