Hur gör jag om jag vill kunna använda min telefon i ett rum där det saknas Com Hem-uttag?

Om du vill koppla Com Hems Telefonitjänst till de befintliga telefonjacken i din bostad måste en mellanpropp och telefonkabel användas. Du använder även mellanproppen om du vill koppla in annan utrustning som exempelvis en nummerpresentatör eller fax eftersom dessa inte kan kopplas direkt till modemet. Denna kopplar man då till huvudjacket i fastigheten. Kontakta Kundservice om du behöver en ny mellanpropp.