Måste jag ha datorn påslagen för att kunna ringa?

Nej, vår telefoni är inte kopplad till din dator och går heller inte över internet. Du behöver inte äga en dator eller abonnera på bredband för att ringa med vår telefonitjänst.