Samtalstjänster

Våra samtalstjänster är kostnadsfria och du får tillgång till dem i ditt telefoniabonnemang. Du måste själv aktivera tjänsterna för att de ska fungera.

Tillfälligt dolt nummer

Vid behov kan du ringa med tillfälligt dolt nummer. Detta måste aktiveras varje gång du vill ringa med dolt nummer. image-2 Om du vill dölja ditt nummer permanent kan du beställa tjänsten hemligt nummer kostnadsfritt på Mina sidor.

Avvisa inkommande samtal med dolt nummer

Om du vill spärra inkommande samtal med dolt eller hemligt nummer går det bra och ligger kvar till du väljer att avaktivera spärren.

Aktivering
image-4

Inaktivering image-5

Vidarekoppling

Om du vill koppla vidare samtal direkt till ett annat nummer gör du enligt instruktionen nedan. Kom ihåg att vidarekopplingen ligger kvar tills den avaktiveras och att du debiteras för samtalet från din telefon till det vidarekopplade telefonnumret.

Aktivering
image-6

Inaktivering image-7

Återuppringning

Så här gör du för att ringa upp det senast slagna numret.
image-8

Du kan även ringa upp det senaste numret som ringde hem till dig. image-9

Samtal väntar

Om du vill höra när någon annan ringer dig under ett pågående samtal.

Aktivering
image-10

Inaktivering
image-11

När aktiveringen är gjord hör du två tonsignaler i bakgrunden när någon ringer till dig under pågående samtal. När du hör signalerna kan du välja mellan följande funktioner:

Avvisa det andra samtalet med upptagetton. För den som ringer från ett Telia-abonnemang blir det tyst i luren istället:
image-12

Svara på det andra och avsluta pågående samtal:
image-13

Svara på det andra och sätt pågående samtal att vänta: image-14

Om du har tryckt R2 en gång kan du göra följande:

Pendla mellan samtalen:
image-14

Avsluta pågående och återta väntande samtal:
image-13