Vad blir skillnaden mot att ringa med Telia eller någon annan operatör?

Priset blir lägre. I övrigt är det ingen skillnad, du behåller ditt gamla nummer och ringer med din befintliga telefon.