För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Vad blir skillnaden mot att ringa med Telia eller någon annan operatör?

Priset blir lägre. I övrigt är det ingen skillnad, du behåller ditt gamla nummer och ringer med din befintliga telefon.