Varför skickas ett nytt nummer trots att jag flyttat över mitt telefonnummer till Com Hem?

När du tecknar telefoni med Com Hem] så erhålls alltid ett nytt nummer till tjänsten då porteringen tar tid och det inte går att ha telefonabonnemang utan ett tillhörande nummer.

Du kan välja att behålla det nya numret eller ersätta det med ditt gamla. Eftersom det kan upp till 34 dagar att flytta ett nummer från tidigare leverantör så kan man alltså använda det nya numret att ringa med till dess att det gamla numret har flyttats.