För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Aktivera fjärrkontrollen i Com Hem Play

Gör följande inställning för att fjärrkontrollen i Com Hem Play skall fungera (endast för dig med TiVo-box):

Tryck på Com Hem-knappen på fjärrkontrollen och navigera ned och välj Inställningar.

Välj sedan Fjärrkontroll & enheter.


Välj Nätverksfjärrkontroll.


Välj Tillåt nätverksbaserad fjärrkontroller.


Tryck på Tumme upp tre gånger för att bekräfta valet.