För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Fungerar Com Hem Play med abonnemanget Bas?

Nej, Com Hem Play ingår kostnadsfritt för dig som är kund med något av abonnemangen TV Silver, TV Silver+ eller Guld.

Osäker på vilket digital-tv-abonnemang du har?

Logga in på Mina sidor, här hittar du information om dina abonnemang

Logga in